Projekty UE - MS Konstruktor Marek Szpila

Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
LOGOTYP UE
LOGOTYP UE
Przejdź do treści
LOGOTYPY Fundusze Europejskie, RP, EFRR

"Projekt przeprowadzenia usługi polegającej na realizacji prac B+R w celu opracowania technologii wykonywania elementów instalacji ciśnieniowych dla firmy MS Konstruktor Marek Szpila."
POIR.02.03.0218-0089/19
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R oraz wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie MS Konstruktor Marek Szpila w postaci opracowania innowacji mających na celu precyzyjne wykonanie elementów instalacji ciśnieniowych.

Planowanym rezultatem do osiągnięcia w ramach projektu będzie wprowadzenie do działalności innowacji procesowej i produktowej w formie nowej technologii wykonywania elementów instalacji ciśnieniowych oraz znacząco ulepszonego wyboru w zakresie swoich cech i zastosowań. Innowacja procesowa i produktowa będąca przedmiotem projektu będzie polegała na uzyskaniu wysokiej precyzji cięcia i łączenia elementów oraz wysokiej jakości powierzchni wykonanych, detali, maszyn i urządzeń mających zastosowanie w instalacjach ciśnieniowych.

Realizacja projektu wpłynie na skuteczne wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej Wnioskodawcy wraz ze zwiększeniem wartości dodanej przedsiębiorstwa. Znaczące ulepszenie procesu produkcji i oferowanych usług wykonywania elementów instalacji ciśnieniowych wpłyną na charakter innowacyjny prowadzonej działalności oraz możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów. Firma dzięki temu także poszerzy rynki zbytu i ofertę których wynikiem będzie zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 75 598,28 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 52 242,68 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 01.03.2021 r.
Logo MS Konstruktor Marek Szpila
Copyright © MS Konstruktor Marek Szpila 2020
Copyright © MS Konstruktor
Marek Szpila 2020
Wróć do spisu treści