Produkty - MS Konstruktor Marek Szpila

Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
Z pasją projektujemy i produkujemy urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
LOGOTYP UE
LOGOTYP UE
Przejdź do treści
Projekty koncepcyjne i pilotażowe

Służą wsparciu Inwestora w opracowaniu i przystosowaniu istniejących rozwiązań technologicznych do nowych potrzeb lub wprowadzeniu nowych, jeszcze nieistniejących w zakładzie technologii niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Opracowujemy je w celu sprawdzenia, czy zaplanowane działania przyniosą pożądany skutek oraz zmniejszenia ryzyka niepowodzenia projektu.

Zaczynamy od wywiadu z Inwestorem w celu określenia jego potrzeb i oczekiwań względem wdrażanej nowej technologii. Kolejnym etapem jest propozycja z naszej strony rozwiązań i ich analiza przez Inwestora wraz z jego specjalistami. Po weryfikacji, naniesieniu zmian ze strony Inwestora, następuje ostateczna akceptacja i wdrożenie projektu do realizacji.

Urządzenia
Mieszalniki i mieszadła

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

- projektowanie i produkcję mieszalników buforowych,
- projektowanie i produkcję mieszalników przepływowych,
- projektowanie i produkcję mieszadeł dynamicznych i statycznych,
- wstępne szkice, plany, schematy technologiczne, kosztorysy oraz oferty cenowe planowanej inwestycji,
- doradztwo techniczne,
- nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Instalacje
Zbiorniki magazynowe i procesowe

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

- projektowanie i produkcję zbiorników magazynowych i procesowych,
- przygotowanie dokumentacji do wykonania legalizacji nowych zbiorników akcyzowych,
- przygotowanie dokumentacji do wykonania zatwierdzenia typu przez Główny Urząd Miar (GUM),
-  przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla zbiorników przeznaczonych do  magazynowania materiałów trujących i żrących lub materiałów ciekłych  zapalnych podlegających dozorowi Jednostki Notyfikowanej (np. UDT lub  TUV),
- wstępne szkice, plany, schematy technologiczne, kosztorysy oraz oferty cenowe planowanej inwestycji,
- doradztwo techniczne,
- nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Pomosty i podesty
Usługi montersko-spawalnicze

Oferujemy:

- wynajem ekip monterskich i spawalniczych,
- montaż i demontaż urządzeń,
- montaż i demontaż linii technologicznych,
- naprawę mieszadeł i mieszalników oraz zbiorników,
- naprawę instalacji jedno- i dwu- płaszczowych.

Automatyka i sterowanie
Projekty koncepcyjne i pilotażowe
Urządzenia

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

- planowanie budowy, rozbudowy, modernizacji całości lub części linni technologicznych u Inwestora,
- projektowanie i produkcję urządzeń wg. wytycznych Inwestora,
- szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji produkowanych urządzeń,
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe oraz instrukcje obsługi,
- wstępne szkice, plany, kosztorysy oraz oferty cenowe planowanej inwestycji,
- doradztwo techniczne,
- nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Mieszalniki i mieszadła
Instalacje

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

- planowanie modernizacji instalacji u Inwestora,
- projektowanie, produkcję i montaż instalacji,
- inwentaryzację istniejących instalacji,
- przygotowanie dokumentacji instalacji ciśnieniowych wraz z obliczeniami wg obowiązujących norm i przepisów (dyrektywy PED 97/23/WE),
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla instalacji podlegającej dozorowi Jednostki Notyfikowanej (np. UDT lub TUV),
- wstępne szkice, plany, schematy technologiczne, kosztorysy oraz oferty cenowe planowanej inwestycji,
- doradztwo techniczne,
- nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Zbiorniki magazynowe i procesowe
Pomosty i podesty

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

- planowanie budowy, rozbudowy, modernizacji całości lub części podestów roboczych u Inwestora,
- projektowanie i produkcję podestów wg. wytycznych Inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- wstępne szkice, plany, kosztorysy oraz oferty cenowe planowanej inwestycji,
- doradztwo techniczne,
- nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Usługi montersko-spawalnicze
Automatyka i sterowanie

Rodzaj sterowania i zakres automatyzacji naszych urządzeń zależy od wymagań Inwestora.
Produkujemy zarówno proste, jak i całkowicie autonomiczne systemy sterowania urządzeniami i całymi liniami.

Logo MS Konstruktor Marek Szpila
Copyright © MS Konstruktor Marek Szpila 2020
Copyright © MS Konstruktor
Marek Szpila 2020
Wróć do spisu treści